Eva D. Bahovec: “Michel Foucault: antifilozof ali cestni bojevnik?” (VIDEO)

Posnetek predavanja v okviru seminarja ‘Foucault: epistemologija-telo’, ki poteka v Moderni galeriji:

 Eva D. Bahovec: “Michel Foucault: antifilozof ali cestni bojevnik?”

Michel Foucault je danes, trideset let po njegovi smrti, bolj aktualen kot kdajkoli. Najnovejše razprave v Franciji kažejo, da je postal Foucault domala prav takšen »vpeljevalec diskurzivnih praks«, kot sta bila zanj Sigmund Freud in Karl Marx. Osrednje bojno polje, s katerim je zaznamoval dvajseto stoletje in ki bo prav zaradi tega »morda nekoč Foucaultovo stoletje«, je poimenoval oblast. Predavanje je namenjeno analizi Foucaultovih spopadov za in proti oblasti na dvojni bojni liniji. Prva teče po terenu njegovega »revolucioniranja zgodovine«, ki ga ni mogoče misliti brez epistemologa Canguilhema, njegovih »norm« in normaliziranja. Druga se začrtuje na horizontu Foucaultovega revolucioniranja filozofije, ki ga v konfrontaciji »sodobne antifilozofije« s filozofijo odpira Nietzsche in – sam Foucault. Tako orisano polje Epistemologija-telo, ki je v ospredju letošnjega »Seminarja Foucault« v Moderni galeriji, pa hkrati že zarisuje bežiščnico iz Kantovega in Foucaultovega vprašanja Kaj je razsvetljenstvo? k njegovemu lastnemu geslu Kjer je oblast, tam je odpor in začetku, s katerim sam »cestni bojevnik« začrta svoj seminar: V roke vam polagam zemljevid …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: