Rastko Pečar: Arhitektura in gentrifikacija

SND predavanje Rastka Pečarja, Živko Skvotec, 19.11.2014

“Poskusil bi povezati polje arhitekture s procesom gentrifikacije z namenom iskanja strategij upora. Gentrifikacija ali urbana prenova postaja tudi v našem prostoru sredstvo kontrole nad urbanim prostorom, prerazporejanj populacij, razlaščanjem in akumulacijo bogastva. Arhitekturo in gentrifikacijo bom povezal z oblastnimi tehnologijami varnosti, ki jih Foucault vpelje na predavanjih z naslovom Varnost, teritorij, populacija, in konceptom dolga, ki ga v knjižici Proizvajanje zadolženega človeka uvede Maurizio Lazzarato. Seansa se lahko konča z umetniškim dejanjem, ki bi zaradi povzročenih negativnih eksternalij vrednost tovarne rog obvarovalo pred prenovo.”

Klikni za poslušanje predavanja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: