Nejc Slukan & Marko Luka Zubčič: Latourova managerska metafizika

SND predavanje v rogovskem Živko Skvotcu z dne 28.2.2015.

“Latourova metafizika, ki je do nedavnega večinoma informirala polje družboslovja in ki ga je preformulirala iz študije človeških skupin v poizvedovanje o vseh možnih oblikah skupkov, postaja marsikje polnopraven način filozofiranja. Znotraj vse bolj popularnega in vse bolj kritiziranega polja tako imenovanega spekulativnega realizma in objektno orientirane ontologije predstavlja enega občih toposov v odnosu do katerega se avtorji dotičnega gibanja definirajo. Pri nas smo razen Smrketovega nedavnega SND predavanja in prevoda Pandorinega upanja pri Kodi o temu slišali bore malo, zato velja o temu reči kakšno besedo več.
Če bi morali na hitro okarakterizirati Latourovo misel, potem jo je bržkone najlažje postaviti kot protipol Heideggrovi. Gre se za neke vrste filozofsko teorijo meneđmenta, za tehniko, katere dejanska operativna vrednost je nekaj, kar je šele potrebno kritično pretresti. Vprašanje, ki si ga bomo zastavili je ravno to: kaj točno lahko odnesemo od Latourja, če sploh kaj, kar ne bi mogli dobiti drugje, in ali gre v njegovih centralnih tezah videti kaj več od navidez precej zdravorazumske teze, da moramo v neki situaciji upoštevati vse akterje, ki so vanjo vpleteni.”

Klikni za poslušanje predavanja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: