Nina Cvar: Zapuščeno telo

SND predavanje v Živko skvotcu (Rog), 11.2.2015.

“Že vsaj desetletje, začenši z besedilom Necropolitics Achillea Mbembeja, ki je bilo objavljenoleta 2003, se sodobna teorija sprašuje, kako je navkljub ti. biopolitičnem upravljanju možno, da se še vedno srečujemo s tako razširjeno množičnostjo smrti. Ne le, da je ob tem še posebno strašljiva krutost zadajanja smrti, ki vključuje specifično, standardizirano procesualnost, diskurzivno zakrito prek artificialne singularizacije, reducirane na psevdo lokalizirane geografske dogodke, zdi se, da je smrt zadobila status političnega koncepta, ki ga gre povezati z nečim, kar bi imenovala zapuščeno telo. Toda, za kaj pravzaprav gre pri zapuščenem telesu? V kakšni relaciji je slednje do golega življenja, do biopolitike in do nekropolitike, ki naj bi bila po Achilleu Mbembeju spričo globalne mobilizacije vojnega stroja in izrednega stroja kot normaliziranega pravila, ustreznejša za razumevanje in opis današnjih sodobnih družb.”

Klikni za audio posnetek predavanja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: