Tomo Mezgec: Presečišče fizike in filozofije na primeru kvantne mehanike – poskus doumeti nedoumljivo?

Predavanje v Živko skvotcu (Rog) v okviru serije SND, 4.3.2015. Zvočni posnetek – klik!

Tole predavanje v okviru SND si je za svoj cilj izbralo ravno to, kar trdi podnaslov – gre namreč za nekakšen moj poskus, da se tako jaz kot zainteresirani poslušalci seznanimo z globokimi, daljnosežnimi problemi in vprašanji, ki jih kvantna mehanika sproža. Izkaže se, da so težave takega poskusa zahtevne na tako mnogih ravneh, da nas to lahko nemudoma potare ali pa – navdihne za iskanje možnih rešitev, interpretacij in pogledov.

Kot začetek tega vabila naj navedem misel danskega fizika Nielsa Bohra, ki sem jo zasledil v nekem fizikalnem učbeniku, navajam v angleščini: „How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some chance of making progress.“

Seveda se je pri vsakem predavanju potrebno omejiti, kar ni mišljeno zgolj časovno. Zato naj povem, da sem za osnovo predavanja imel knjigo francoskega fizika Bernarda d’Espagnata z naslovom ‘On Physics and Philosophy’, v kateri na platnici moje izdaje počiva tale misel, v mojem prevodu: „Ena izmed velikih ironij kvantne mehanike je ne samo ta, da se njene konceptualne zasnove zdijo čudne fizikom, ki jo uporabljajo, ampak tudi ta, da so jo filozofi v veliki meri ignorirali.“ Kot bomo v predavanju poskušali uvideti, ne gre pri našem problemu samo za prepad, ki loči večino fizikov od večine filozofov. Gre dejansko bolj za tale problem: Ali ni nemara napočil čas, ko nadaljni razvoj v fiziki zahteva premislek in vložek velikega dela klasične filozofije in ali ni nemara napočil čas, ko je res tudi obratno?

Povem torej še, na kakem skeletu bo predavanje počivalo, v petih kratkih točkah:

-o aksiomih kvantne mehanike in o paradoksu Schroedingerjeve mačke
-o Wignerjevem prijatelju in problemu zavesti, ki nastopi pri resnem premisleku o merjenju
-o d’Espagnatovem konceptu ‘realnosti, ki se skriva za tančico’ (veiled reality)
-o sugestijah, ki nam jih lahko ponudi Kant
-in za dodatek še malo o vlogi filozofije v zgodovini fizike, pa tudi kakšna anekdota iz življenja tvorcev kvantne mehanike in za bonus mogoče še nekaj, kar sem našel v angleškem prevodu ruske knjige o kvantni mehaniki in sicer Leninov pogled na zagate fizike v začetku 20. stoletja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: