Jan Simončič – Duh in Reč

Predavanje SND v Živko Skvotcu v Rogu, 15.4.2015, Jana Simončiča z naslovom Duh in Reč – klik za zvočni posnetek!

“Izhodišče prispevka bo poglavje v Žižkovi Absolute Recoil (2014) z naslovom From Kant to Hegel. Osredotočili se bomo torej na Žižkovo branje heglovske dialektike, s tem pa na ključni moment retroaktivnosti pri (samo-)postajanju (Gewordensein) duha. Zanimalo nas bo, kako Hegel vpiše (kantovski) transcendentalni okvir v reč samo ter kaj ima to skupnega s paradigmo strukturalizma? Zakaj so francoski lingvisti v 19. stoletju formalno prepovedali svojim članom raziskovati izvore jezika? Ali še drugače, zakaj struktura (strukturno) nima izvora? In kako je kljub temu povezana z realnostjo ter obratno – kako realnosti brez strukture ni? Kako in zakaj se skozi njo prebije in zaradi nje izrazi Realno?

V nadaljevanju bomo obravnavali začetke Lacanovega osnovanja koncepta objet petit a. Pot nas bo vodila prek 7. seminarja Etika psihoanalize (1959-60) do Freudovega Entwurf (Projekt, 1895), v katerem trdi, da je tisto prvo, kar se izloči iz psihičnega aparata, Reč (das Ding) kot taka. Reč, ki torej obstaja »v« psihičnem aparatu zgolj na način, da je »zunaj« njega, predstavlja nekakšen rancierovski »del-ki-ni-del«. Sama Reč pa je za Freuda tudi konstitutivni pogoj možnosti nastanka psihičnega aparata. Gre torej za pra-objekt, ki smo ga vselej že izgubili, obenem pa (nezavedno) verjamemo, da je to tisto, kar nam bo prineslo popolno tolažbo, uteho in zadovoljitev, skratka popolno dovršitev načela ugodja in absolutno izginotje načela realnosti. Povratek v smrt.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: