Živko skvotec – okrogla miza: diskurzi ob begunskem gibanju

Klikni za posnetke!

—————

Na tokratnem izrednem in predsezonskem dogodku, ki bo potekal TO SREDO (7.10) ob 20.00, bomo v dvorani ŽIVKA SKVOTCA v ROGU skušali misliti raznolike diskurzivne postopke, možne notranje konflikte in dileme, ki so v ozadju pro-begunskega političnega stališča. V notranjosti tega stališča se kot dve vrsti “drugosti” oblikujeta dve sicer radikalno nasprotni skupini: begunsko in anti-imgirantsko gibanje. Znotraj samih akcij pa se izkaže za bistveno razmerje med političnim in humanitarnim delovanjem.

Kako se pozicionirati do beguncev: jih pojmovati kot druge, potrebne pomoči, kot nekoga, ki bije z nami skupen boj ali kot nekaj tretjega?

So anti-imigrantski klici naš popoln sovražnik ali zgolj “ideološko zaveden”, reakcionaren izraz naše lastne podobe?

Kako se v tem kontekstu pozicionirati do države Slovenije, Evropske unije? Kako razumeti vlogo koncepta pravne države, vlogo policije? Ali obstaja kontinuiteta ali razkol med Grško in begunsko krizo? Kakšno vlogo igrata pri vsem tem dve glavni (in deloma izključujoči) paradigmi sodobnega emancipatornega gibanja: identitetna in razredna razlika?

Vabimo vas, da skupaj premislimo nekatere omenjene, pa tudi neomenjene dileme, vprašanja in seveda, če mislite, da jih imate, tudi odgovore.

IZHODIŠČNE PRISPEVKE BODO PRIPRAVILI: Aigul Hakimova,  Aleš Rojc, Primož Krašovec, Luka Erdani, Jaša Veselinović, Maruša Golob, Gregor Kuhar, Urška Martun, Jernej Kaluža, Mladen Zobec.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: