Seminar Teorije sodobne umetnosti 1

Projekt je v prvi vrsti namenjen kritični refleksiji sodobne (slovenske) ustvarjalne produkcije in produkcijskih okoliščin, ki pogojujejo delovanje na področju kulture.

Izhodišče in razlog je pomanjkanje kritične refleksije sodobne slovenske ustvarjalne produkcije, njenih okoliščin, ter nezavidljiv položaj mladih ustvarjalcev na področju kulture (umetnikov, teoretikov, kritikov, kustosov itn. sodobne umetnosti). Ti so kljub najrazličnejšim poskusom in taktikam vstopanja v polje sodobne umetnosti, v veliki meri soočeni z izbiro med izključitvijo iz produkcije diskurza, oziroma nevidnostjo ter prilagajanjem uveljavljenim načinom, ki se gojijo v dominantnih institucijah (akademijah, fakultetah, javnih prezentacijskih/posredniških institucijah, medijih itn.).

Znotraj slovenskega kulturno-umetniškega konteksta je diskurz o sodobni umetnosti v veliki meri na različne načine vezan na omenjene institucije, ki večidel bazirajo na preživelih strukturnih logikah, hkrati pa so zaradi ekonomskega položaja kulture in umetnosti pri nas v veliki meri zaposlene s partikularnimi interesnimi boji in narativi, ki neizbežno nadkodirajo tudi mlado ustvarjalno produkcijo, v kolikor si ta morebiti uspe skanalizirati pot vanje. Seminar torej želi misliti v smeri možnosti intervencij v uveljavljene institucionalne okvirje. Preko povezovanja, sodelovanja, ter kritičnega premisleka raznolikih ustvarjalnih, etičnih, konceptualnih itd. pristopov, ustvarjalcev, gibanj, iniciativ, formalnih in neformalnih institucij pa poskušati preseči neproduktivno konkurenčno logiko medsebojnega boja za ekonomska sredstva, ki v veliki meri narekuje siceršnje produkcijske logike, pristope in poteke.

 

Projekt sestavljata dva dela:

 

– Bralni seminar teorije sodobne umetnosti bo predvidoma potekal vsako sredo v kletnih prostorih MG. Nudil bo teoretsko podlago za izvedbo drugega dela projekta.  Srečanja bralnega seminarja so JAVNA!   Potek in vsebino seminarja se oblikuje prek delovne skupine. Vabljeni vsi zainteresiriani, da se ji pridružite. Za več informacij pišite na kolektivmg@gmail.com

 

– Raziskovalni del na temo produkcijskih okoliščin sodobne, predvsem pa mlade ustvarjalne produkcije bo izvajala ožja delovna skupina, kateri se lahko kadarkoli priključijo tudi drugi zainteresirani. Sestavljen bo iz raziskave in predstavitve alternativnih prezentacijskih in ekonomskih pristopov v (predvsem) lokalnem kontekstu sodobne umetnosti (kooperative, rezidenčni centri ipd.), ter produkcijskih in eksistencialnih okoliščin prekernih delavcev v kulturi, samozaposlenih v kulturi, mladih ustvarjalcev, javnih in neodvisnih galerij v kontekstu slovenske kulturne politike.

 

 

Za vse dodatne informacije in predloge nas kontaktirajte na kolektivmg@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s