Posts Tagged: gentrifikacija

Rastko Pečar: Arhitektura in gentrifikacija

SND predavanje Rastka Pečarja, Živko Skvotec, 19.11.2014 “Poskusil bi povezati polje arhitekture s procesom gentrifikacije z namenom iskanja strategij upora. Gentrifikacija ali urbana prenova postaja tudi v našem prostoru sredstvo kontrole nad urbanim prostorom, prerazporejanj populacij, razlaščanjem in akumulacijo bogastva.

Rastko Pečar: Arhitektura in gentrifikacija

SND predavanje Rastka Pečarja, Živko Skvotec, 19.11.2014 “Poskusil bi povezati polje arhitekture s procesom gentrifikacije z namenom iskanja strategij upora. Gentrifikacija ali urbana prenova postaja tudi v našem prostoru sredstvo kontrole nad urbanim prostorom, prerazporejanj populacij, razlaščanjem in akumulacijo bogastva.